Каракамишева: Во Македонија живеат 16,8% Албанци според ажурираните податоци за издадени државјанства

Согласно ажурираните податоци за издадени државјанства, во Македонија има нешто повеќе од 2,4 мил.издадени државјанства, од кои 1.883.612 (72,66%) се декларирале како Македонци, 375.601 (16,7%) – Албанци,2,66% Роми, 3,85% Турци, 1,78% Срби,0,84% Бошњаци,0,48% Власи и 1,03% други.

Четиво за оние кои се уште се прават недоветни дека не разбираат и не знаат што се случува на Балканот! Каракамишева